Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Cercetări şi ipoteze’ Category

Izvoare Tapova

În aria peisagistică între localitățile Țâpova și Horodiște, parte componentă a Complexului Muzeal Țâpova – Saharna, au fost identificate 10 izvoare de apă naturală. Opt dintre ele sunt localizate în canionul Țâpova – Horodiște. Jumătate din cele zece izvoare sunt amenajate de om în scopul facilitării accesului la apă potabilă. Trei din cele cinci izvoare amenajate au o vechime de exploatare de peste o sută de ani. Din cele 8 izvoare localizate în canionul Țâpova – Horodiște 7 izvoare au apa potabilă, la care au acces turiștii și localnicii din zonă. Cele mai populare sunt izvoarele 5,6,7,8 și 10. În 2012 a fost făcută analiza chimică a izvorului nr. 5, cel mai vizitat și vestit din această zonă, iar în acest an s-au făcut analizele la izvoare 1, 7,8 și 10. În continuare vă prezentăm rezultatul analizelor la cele 5 izvoare. (mai mult…)

Reclame

Read Full Post »

Panou Tapova 1

Vă invităm să vizionați o scurtă prezentare a patrimoniului natural și istoric existent în defileul Țâpova – Horodiște, puțin cunoscut de publicul larg. Vă urăm o vizionare plăcută și cu folos.

Read Full Post »

…continuare.

DSCN2891

Cu regret, laicizare a pelerinajului devine o realitate regretabilă, însă pe de altă parte, la polul opus al acestui fenomen întâlnim diferite forme ale fanatismului religios. Ignoranţa şi credulitatea, ca o acceptare simplă, fără discernământ şi fără rezerve a unor învăţături, este o atitudine nefirească şi păguboasă a omului leneş în cele ale vieţii morale şi spirituale. Este o formă inferioară de trăire religioasă. Practicile necanonice totdeauna sunt forme exagerate de evlavie, având mai degrabă un fond păgân decât creştin, care reduc actul credinţei la un simplu rit mecanic şi magic. Folosindu-se de unele tradiţii bisericeşti adevărate, cele false le compromit autenticitatea, abuzurile acestora din urmă fiind un motiv serios de sminteală pentru intelectuali şi de înjosire a Ortodoxiei de către alte culte. (mai mult…)

Read Full Post »

…continuare.

Expeditia Tapova 15-16 septembrie 2012 008

După modul efectuării călătoriei, pelerinajul poate fi convenţional împărţit în câteva categorii:

1. Pelerinaje individuale.

2. Pelerinaje colective, care sunt predominante şi recomandabile.

Ele pot fi împărţite în câteva tipuri:

1.   Grupul de familie.

2. Grupuri de apartenenţă (naţională, regională, religioasă, profesională, instituţională, ideologică etc.).

  1. Grupuri de referinţă, care constituie reperele lui valorice, ideologice şi comportamentale.
  2. Grupuri ocazionale care au scopuri comune numai pe durata pelerinajului.
  3. Grupuri experimentale, care fac primii paşi în experienţa pelerinajelor.
  4. Grupuri mixte, în care se adună credincioşii din diferite categorii.

(mai mult…)

Read Full Post »

…continuare.

Sărbătorile creştine şi cultul sfinţilor.

Mănăstirea Curchi, R. Moldova

Pentru a realiza  obiectivele pelerinajului, creştinii îşi aleg diferite destinaţii care pe parcursul istoriei au devenit mai multe şi mai diverse. Ca destinaţii ale pelerinajului, pe lângă locurile legate de evenimentele şi persoanele biblice, cu timpul s-au adăugat cinstirea Sf. Icoane şi a Sfinţilor. Cultul icoanelor este cinstea ce o acordă creştinii Sfintei Cruci, Sf. Evanghelii şi icoanelor sfinte pe care sunt zugrăvite persoane sfinte. (mai mult…)

Read Full Post »

…continuare

Scopul şi obiectivele pelerinajului contemporan.

Dealul Golgotei de lângă mănăstirea Dobruşa

Pelerinajul în viziunea creştină reprezintă un exerciţiu de lepădare de sine. În spiritualitatea ortodoxă, pelerinajul face parte din faptele bune ale creştinului. Astfel, pelerinajul devine o desprindere de patimi sau descătuşarea sufletului de planul vieţii corupte pentru a ajunge la starea de nepătimire şi practicarea virtuţilor creştine. „Experienţa pelerinajului este un prilej de împrospătare a vieţii spirituale şi de întărire a credinţei. În experienţa spirituală a pelerinajului, cei care au credinţa mai slabă au prilejul să o întărească, văzând credinţa mai puternică a altora; cei care au răbdare mai puţină, se întăresc, văzând răbdarea altora; cei care se roagă mai puţin şi mai superficial, se îmbogăţesc şi se înnoiesc din rugăciunea fierbinte a altora, a tuturor. În pelerinaj, suntem influenţaţi de alţii şi influenţăm pe alţii prin felul nostru de a fi prezenţi acolo. În general, pelerinii sunt oameni însetaţi de mai multă viaţă spirituală, pe care nu o oferă totdeauna propria lor parohie sau mănăstire, sau pentru că s-au prea obişnuit cu acestea. Pelerinajul învinge rutina. În pelerinaj, Duhul Sfânt trezeşte în om o dorinţă mai mare de sfinţenie, de înnoire a vieţii”. (mai mult…)

Read Full Post »

continuare…

O scurtă istorie a pelerinajului

Icoana Mântuitorului Împărat de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, România

Din punctul de vedere istoric, pelerinajul reprezintă o veche tradiţie şi milenară practică religioasă. Pelerinajul poate fi regăsit în toate timpurile şi în toate religiile. Se ştie că vechii egipteni îl practicau la scara largă, vizitând cu evlavie localitatea Bubasti sau piramidele faraonilor. Indienii se deplasau pentru a se închina la râul sacru Gange sau la Benaris şi Kashi, iar japonezii veneau în pelerinaj la templul lui Amaterasu. Grecii, de asemenea, în epoca antică mergeau în pelerinaj la muntele Olimp, oracolul din Delphi, la Acropole sau la mormintele eroilor. Şi în Roma antică erau răspândite diferite pelerinaje la numeroase temple în scopuri de prezicere sau de vindecări miraculoase. Fiecare religie din istoria civilizaţiei umane prezintă elemente comune ale pelerinajului, ceea ce îl reprezintă ca un fenomen cultural-religios universal. (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »