Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘misiune spirituala’

DSC_0025
În perioada 24 – 30 iunie 2013 la gimnaziul din satul Horodişte a fost organizată prima Şcoala de Vară pentru copiii migranţilor.

Proiectul-pilot Şcoala de Vară „Copiii Migrantilor sunt Copiii Noştri”, este o iniţiativă personală a doamnei Viorica Olaru-Cemîrtan, susţinută

sub înaltul patronaj al Doamnei Marie Moser (soţia ambasadorului american în R. Moldova) în cadrul Primului Program de Mentorat pentru Femei  (INSPIR-O!) si este implementată de: (mai mult…)

Reclame

Read Full Post »

De aş grăi în limbile puterilor cereşti şi pământeşti,

Având Cuvântul vieţii şi Duh stăpânitor,

Văpaia dragostei curate în slove dacă nu zăreşti

Făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.

Şi de aş fi proroc, cunoscător a toată taina şi ştiinţa

Descoperind enigma în cer şi pe pământ, (mai mult…)

Read Full Post »

Tot mai des se aud în rândurile populaţiei glasuri nostalgice după vremurile sovietice, care au fost “abundente” şi “fericite” pentru omul de rând. Însă puţini îşi dau seama că sistemul sovietic, care L-a vânat pe Dumnezeu şi pe slujitorii Lui, a fost rodul a unei ideologii diabolice.

Născut sub semnul tiraniei şi al “egalităţii sociale” acest sistem corupt şi putred din vârf până în picioare a fost lovit şi doborât de mânia lui de Dumnezeu, asemenea Sodomei şi Gomorei. Multe jertfe a făcut “Sodoma” şi “Gomora” bolşevice, care “a preacurvit” sufletele milioanelor de oameni, dar prin mila lui Dumnezeu am fost scoşi din robie pentru a fi liberi, precum familia lui Lot în timpurile lui Avraam. (mai mult…)

Read Full Post »

Istoria omenirii până la Hristos este o istorie a căutării prototipului său. Istoria omenirii după Hristos este o istorie a încercării de a semăna cu prototipul găsit. Până la Hristos oamenii au căutat pe Dumnezeu şi El s-a făcut om. Iar acum Hristos caută pe oameni şi cine doreşte se îndumnezeieşte. (mai mult…)

Read Full Post »

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor…” (Ioan 1, 1-18)*.

Acest pasaj biblic care se citeşte în fiecare an la slujba Învierii constituie nu numai temelia credinţei creştine, dar şi baza înţelegerii originii şi sensul comunicării interumane. În acest sen Iisus Hristos este prototipul comunicării reale, fiind Cuvântul Veşnic, care comunică cu oamenii şi se comunică oamenilor în Sfântul Duh prin Sfânta Euharistie. (mai mult…)

Read Full Post »

Sunt oameni care fug de durere şi suferinţă, deci de crucea lor. Ei nu pot împăca credinţa în bunătatea lui Dumnezeu cu răul din lume. Răul însă, sub toate formele lui, este cel mai mare şi cel mai bun dascăl. Binele şi fericirea nu învaţă pe nimeni.

Durerea, însă, ne învaţă lucruri mari:

Durerea ne întoarce la pocăinţă, mistuie răul şi face pe om mai bun.

Durerea înfrânge mândria şi lenevia. (mai mult…)

Read Full Post »

Toţi oamenii sunt chemaţi la mântuire.

Sfatul evanghelic e acela – “ca toţi să fie una…” sub puterea Sf. Cruci. Dragostea de aproapele şi chiar de vrăjmaşii noştrii este pentru fiecare dintre noi o cruce şi cu cât facem mai mult bine pe plan spiritual şi material, crucea noastră se uşurează, iar suferinţa Domnului Hristos devine mai mică; ştiut fiind că de câte ori păcătuim, mai sângeros pironim pe Acela Care a luat asupra Sa sarcina de a ne salva. (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »